Jan Jindra

date of exhibition: 1987/12/03
institution: Akademie múzických umění, Filmová a televizní fakulta, Katedra fotografie
type of exhibition: autorská