Jarmila Jesenská: Umění zůstat stát

date of exhibition: 1996/09/17 - 1996/11/24
institution: Strahovský klášter (Královská kanonie premonstrátů na Strahově)
type of exhibition: autorská

notes:
Zimní refektář