Pavel Maria Smejkal: Osudové krajiny

institution: Výstavní síň Viléma Wünscheho
type of exhibition: autorská