S.V.U.M. 1907

date of exhibition: 1978/09/013 - 1978/10/29
institution: Středočeská galerie
type of exhibition: kolektivní