Intimní interakce

date of exhibition: 2014/01/28 - 2014/05/27
institution: Galerie města Ostravy PLATO (platforma pro současné umění)
type of exhibition: kolektivní