Lev Šimák: Oleje a akvarely ze Středohoří

date of exhibition: 1967
institution: Galerie Benedikta Rejta
type of exhibition: autorská