České moderní umění ze sbírek Moravské galerie v Brně I

date of exhibition: 1990/04 - 1990/05
institution: Galerie města Blanska
type of exhibition: kolektivní