České moderní umění ze sbírek Moravské galerie v Brně I

date of exhibition: 1990/06 - 1990/08
institution: Ústav lidového umění
type of exhibition: kolektivní