České moderní umění ze sbírky Rudolfa Hršela

date of exhibition: 1969/02
institution: Západočeská galerie v Plzni
type of exhibition: kolektivní