České moderní umění ze sbírky Rudolfa Hršela

date of exhibition: 1969/03
institution: Galerie umění Karlovy Vary
type of exhibition: kolektivní