České moderní malířství I. - ze sbírek Moravské galerie v Brně (1890-1919)

date of exhibition: 1981/09/06 - 1981/10/11
institution: Dům umění města Brna
type of exhibition: kolektivní