České malířství 20. století (Generace Osmy, Tvrdošíjných, Umělecké besedy)

date of exhibition: 1975/08 - 1975/09
institution: Galerie umění Karlovy Vary
type of exhibition: kolektivní