České malířství a sochařství 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově

date of exhibition: 1983/05 - 1983/09
institution: Zámek Chropyně
type of exhibition: kolektivní