Český portrét 1877 - 1987

date of exhibition: 1987/04/29 - 1987/06/28
institution: Středočeská galerie
type of exhibition: kolektivní