Mieczyslaw Berman: Protifašistické karikatury

date of exhibition: 1947/11
institution: Síň Sdružení výtvarníků Purkyně
type of exhibition: autorská