Diplomové práce absolventů VŠUP 1979

date of exhibition: 1979
institution: Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945)
type of exhibition: kolektivní