Pavel Janák 1882-1956: Architektura a užité umění

date of exhibition: 1982/12/16 - 1983/02/20
institution: Výstavní sín Generálního ředitelství výstavby hlavního města Prahy
type of exhibition: autorská