Jan Fuxa: Foto-grafické obrazy

date of exhibition: 2011/04/27 - 2011/06/05
institution: Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm (Městské muzeum)
type of exhibition: autorská

notes:
Pořádají: Město Frenštát pod Radhoštěm, Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace - Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm, Městská knihovna -
- Městské kulturní středisko ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Úvodní slovo: Ing. Jan Počta, CSc.
Hra na housle: Mgr. Alžběta Falcníková