Milan Janáček: Ilustrace a obrázky pro děti

date of exhibition: 1982/06
institution: Městské muzeum
type of exhibition: autorská