Pracující Rumunsko v obrazech

date of exhibition: 1949/05
institution: Pavilon Jednoty výtvarných umělců
type of exhibition: kolektivní