Milan Klvaňa

date of exhibition: 1960/01/29 - 1960/02/17
institution: Kabinet umění
type of exhibition: autorská