Česká grafika 1

date of exhibition: 1987/09/04 - 1987/10/04
institution: Dům U Rytířů
type of exhibition: kolektivní