Lidové zvyky ve výtvarném díle

date of exhibition: 1978/12 - 1979/01
institution: Městské muzeum
type of exhibition: kolektivní