Lidové malířky Litoměřicka

date of exhibition: 1978/12 - 1979/01
institution: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
type of exhibition: kolektivní