Jaroslav Anděl: Cestou s K. H. Máchou

date of exhibition: 1978/12 - 1979/01
institution: Galerie výtvarného umění
type of exhibition: autorská