Italští mistři z bývalé roudnické zámecké obrazárny

date of exhibition: 1978/12 - 1979/01
institution: Oblastní galerie výtvarného umění
type of exhibition: kolektivní