The Reunion of Poetry and Philosophy

Program
published, title (subtitle)
2018   Galerie hlavního města Prahy / Prague City Gallery (Leden-únor / January-February 2018)
2018   Galerie hlavního města Prahy / Prague City Gallery (Květen-červen / May-June 2018)