Czeski kubizm

date of exhibition: 1981/10
institution: Muzeum Narodowe w Warszawie
type of exhibition: kolektivní

notes:
pracovně připojen Bohumil Kubišta