Czeski kubizm

institution, city, address
Muzeum Narodowe w Warszawie, Varšava (Warszawa), Al. Jerozolimskie 3
Národní galerie v Praze, Praha, _