Jan Koblasa: Tauromachie. Výběr z grafické tvorby

date of exhibition: 2014/04/03 - 2014/05/05
institution: Galerie Ztichlá klika
type of exhibition: autorská