Brutalismus Emila Filly

date of exhibition: 2014/04/03 - 2014/06/15
institution: Galerie výtvarného umění v Chebu
type of exhibition: autorská

notes:
Soubor děl Emila Filly tvoří nejvýznamnější autorskou kolekci ve sbírce GAVU Cheb. Obsahuje díla všech výtvarných disciplin, tj. obrazy, sochy, kresby i grafické listy, ze všech období od raných prací přes díla z vrcholného období Osmy a Skupiny výtvarných umělců až po řadu prací reprezentujících klíčové fazety jeho tvorby z 20. až 50. let. Jen nepatrná část může být natrvalo prezentována ve stálé sbírce. Kurátor Vojtěch Lahoda, ředitel Ústavu dějin umění AV ČR a náš největší specialista na Fillovo dílo, proto mohl z této rozsáhlé kolekce vybrat jednu konkrétní polohu. Vychází z toho, že se Fillova tvorba pohybuje v polaritách: na jedné straně je jeho malba krásná, esteticky vytříbená, na straně druhé je také drsná, hrubá a místy až brutální.Sbírka GAVU obsahuje řadu prací, které dokumentují právě Fillovu odvrácenou, temnou, takřka faustovskou či thanatovskou tvář. A sice jak v jeho obrazech žen z 30. let, o nichž kritika psala jako o „figurách nadaných mamutím erotismem" nebo o „ženských aktech zrůdných odpuzujících forem", tak i v cyklech ze závěru 30. let a z období těsně po konci druhé světové války (Boje a zápasy, Heraklovy činy nebo Písně), která těží z pochopení baroka a jsou vizemi „mytických rozpoutaných živlů".