Milan Nestrojil

date of exhibition: 2013
institution: Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
type of exhibition: autorská