Lidová umělecká tvořivost

date of exhibition: 1979/02
institution: Střediskové kulturní zařízení
type of exhibition: kolektivní