Lubor Friedrich

date of exhibition: 1978
institution: Výstavní síň Krajského střediska památkové péče a ochrany přírody
type of exhibition: autorská