Richard Lauda

date of exhibition: 1978
institution: Muzeum dělnického revolučního hnutí jižních Čech
type of exhibition: autorská