Síň deseti bambusů

date of exhibition: 1979/01/11
institution: Galerie umění Karlovy Vary
type of exhibition: kolektivní