Jaroslav Anděl: Cestou s K. H. Máchou

date of exhibition: 1979/02
institution: Oblastní galerie výtvarného umění
type of exhibition: autorská