Dalibor Chatrný: Letem českým světem

date of exhibition: 2014/05/28 - 2014/08/31
institution: Hrad Špilberk
type of exhibition: autorská

notes:
Muzeum města Brna se rozhodlo v roce 2014 vzdát poctu brněnskému rodákovi, výtvarníkovi Daliboru Chatrnému, proto připravilo cyklus výstav, jenž představí jeho tvorbu i tvorbu jeho následovníků. Výstavy budou umístěny do Příležitostné galerie, na chodbě ve 3. patře jižního křídla hradu Špilberk a stanou se tak vhodným doplňkem ke stálé expozici Od moderny po současnost, která se věnuje brněnské výtvarné scéně po roce 1945. První část cyklus se věnuje přímo tvorbě Dalibora Chatrného.

Dalibor Chatrný patří k výtvarné generaci, která v 60. letech navazovala zpřetrhané vazby s předválečným uměním. Jedním z permanentních témat Chatrného tvorby je artikulace prostoru a prostorových vztahů, na které se umělec zaměřoval od počátků 60. let. Vedle tendence pozitivního uspořádání obrazové plochy, akcí, konceptuálních projektů, experimentů s magnety a zrcadly, topologických kreseb, prostorotvorných transformací textů a obouručních realizací, představují důležitý okruh vázaný na fenomén prostoru právě Chatrného výtvarné vstupy do fotografií či tištěné předlohy.

Zajímavým příkladem je soubor výtvarných interpretací fotografií z knihy Letem českým světem s podtitulem Půl tisíce fotografických pohledů z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Tato kniha vydaná nakladatelem J. R. Vilímkem v roce 1898 v Praze obsahuje fotografie zajímavých přírodních zákoutí, památných míst, vedut, částí měst, pomníků a architektonických památek pořízených několika desítkami fotografů. Dalibor Chatrný do jednotlivých fotografií vstupoval technikou koláže. Výrazné jsou zejména listy, kdy je do fotografické předlohy vlepen černý trhaný papír, v některých případech nahrazený volně vsunutým fragmentem průsvitného pauzovacího papíru. Naopak radikální přehodnocení výchozího „obrazu“ přináší okruh listů s iluzivně malovanou černou plochou pravoúhlé formy, která je orientována v perspektivním pohledu. Zcela elementární řešení zastupují listy s vlepenou papírovou linií, která respektuje výchozí prostorovou kompozici, zatímco povahu paradoxní hry mají listy pracující s výřezem a jeho následným vlepením tak, že vyříznutý kruhový fragment je pootočen nebo v případě dvojice fragmentů jsou jednotlivé části vzájemně zaměněny.

Výrazný okruh interpretovaných fotografií, který z hlediska výtvarného přístupu překračuje téma čistě prostorových úvah, představují listy vzniklé ve spolupráci s hudebním skladatelem Miloslavem Ištvanem. Do plochy fotografie jsou vlepovány útržky hudebníkovy ručně psané partitury, které dokládají jak Chatrného zájmem o hudbu, tak o vizuální a významové kvality písma a znaku. Vzhledem k tomu, že je z notového zápisu použit jen fragment, může divák původní podobu skladby vyvozovat a třeba i částečně rekonstruovat.

Cyklus Chatrného koláží vzniklý interpretováním fotografií z knihy Letem českým světem zahrnuje více než stovku listů z většinové části datovaných rokem 1977, v některých případech rokem 1998.

V rámci Chatrného tvorby představuje tento konvolut specifický a ucelený příklad umělcova zájmu o tematiku prostoru a univerzální otázku danosti a možné proměny. V takto obsáhlé podobě je veřejnosti představen vůbec poprvé.

Dalibor Chatrný se narodil 28. srpna 1925 v Brně. V letech 1945-1949 byl posluchačem Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, v letech 1949-1953 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze. Na sklonku 50. let byl členem skupiny Profil 58, začátkem let 60. přešel do skupiny Parabola. V druhé polovině 60. let se aktivně podílel na akcích a výstavách Klubu konkretistů. Od roku 1964 byl více než dvacet let pedagogem na střední Škole uměleckých řemesel v Brně (oddělení propagační grafiky). V devadesátých letech působil na Akademii výtvarných umění v Praze, na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně a Janáčkově akademii múzických umění v Brně (katedra scénografie). Dalibor Chatrný zemřel 5. července 2012 v Rajhradu u Brna.

Text: Ilona Víchová

http://www.spilberk.cz/vystava/dalibor-chatrnyletem-ceskym-svetem/