Ilustračná tvorba detských časopisov Smeny, vydavateľstva SÚV SZM

date of exhibition: 1974/10
institution: Galéria mladých
type of exhibition: kolektivní