Martin Klimeš: Kresby

date of exhibition: 1986/01
institution: Minigalerie Výzkumného ústavu veterinárního lékařství
type of exhibition: autorská