Jaroslav Kříž

date of exhibition: 1974/05/29 - 1974/06/25
institution: Galerie Československý spisovatel
type of exhibition: autorská

notes:
Přehled činnosti SČVU za rok 1974: počet návštěv 749