Jan Rafael Schuster: Život a dílo kantora a malíře

date of exhibition: 1978/09/24 - 1978/10/29
institution: Rožmberský dům
type of exhibition: autorská