Česká sociální grafika a kresba ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary - pobočka Ostrov n. O.

date of exhibition: 1976/05
institution: Galerie umění Karlovy Vary
type of exhibition: kolektivní