Malováná družba: Pavel Vavrys, Josef Velčovský, Fikret Hašimov, Arif Husejnov. Výsledky společných tvůrčích pobytů v Ázerbajdžánské SSR a ČSR v letech 1980 - 1982

date of exhibition: 1985/03/01 - 1985/03/31
institution: Státní obrazová galerie
type of exhibition: kolektivní