Česká plastika a sochařská kresba

date of exhibition: 1979/03/01
institution: Státní galerie výtvarného umění v Náchodě
type of exhibition: kolektivní

notes:
ze sbírek galerie