Z kulturního kalendáře 1979

date of exhibition: 1979/03 - 1979/04
institution: Městská knihovna Praha
type of exhibition: kolektivní