Milan Nestrojil

date of exhibition: 2003/02/06 - 2003/03/02
institution: Galerie Malovaný dům
type of exhibition: autorská