Petr Poš: Z atelieru

date of exhibition: 1988/04
institution: Městské muzeum
type of exhibition: autorská