Malováná družba: Pavel Vavrys, Josef Velčovský, Fikret Hašimov, Arif Husejnov. Výsledky společných tvůrčích pobytů v Ázerbajdžánské SSR a ČSR v letech 1980 - 1982

date of exhibition: 1985/05/15 - 1985/06/09
institution: Выставочный зал Союза художников СССР / Výstavní síň Svazu výtvarných umělců SSSR
type of exhibition: kolektivní