Pavel Bouda: Malířské dílo

date of exhibition: 1979
institution: Galerie Luna
type of exhibition: autorská